Leden 2016

"Moudra" ze života

24. ledna 2016 v 16:28 CITÁTY -

Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Velikost písma

Vyhledávání

Logo
Jste zde: Home Citáty "Moudra" ze života
Počítač vám ušetří spoustu práce, kterou byste bez něj vůbec neměli.
Všude dobře, doma manželka.
Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený... Ale teď už nemám chybu.
V každé organizaci je vždy aspoň jedna osoba, která ví, o co jde. Tu je třeba najít a zastřelit....

TŘI KRÁLOVÉ - ROK 2016

1. ledna 2016 v 22:19 VÍRA - VÍRA

Tři králové, Víra.cz, křesťanství

Tři králové Příběhy stále živé vypráví Eleonore Beck. Jsou doplněny ilustracemi Miren Sorne. U kapitol nechybějí biblické odkazy. Tři Králové původ a význam svátku pro další info klini sem

Tři králové

Hlavní stránka / Kalendář / Vánoce / Tři králové
Vyprávění a aktivity pro děti
TŘI KRÁLOVÉ - KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR - 6. ledna
z knihy "Velká kniha o svatých " , vydal(o): nakladatelství Doron
V. Schauber, M. Schindler

Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách.
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby - zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze.
Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému.
Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.
Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou cestou.
* Hvězdy jsou krásné a tajemné, proto je lidé už po tisíce let studují. Znáš nějaká souhvězdí a najdeš je na noční obloze?