Ach, není tu, není

5. října 2014 v 10:14 |  ŘÍKANKY A BÁSNIČKY -
Ach, není tu, není, co by mě těšilo,
ach, není tu, není, co mě těší.
Kdyby tu bývalo, co mě těšívalo,
bylo by mé srdce veselejší.
Jaké to vorání, bez pluhu, bez koní,
jaké to vorání bez koleček?
Takové vorání jako milování,
jako milování bez hubiček!
Pořád mi dávají, co se mně nelíbí,
pořád mi dávají, co já nechci.
Dávají mně vdovce, ten má jen půl srdce,
půl ho dal nebožce, půl by dal mně.